11.01.2017 TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Site Temsilciler Kurulu’nun 11.01.2017 Cumartesi günü sabah saat 10.00 de site yönetim merkezinde toplanmasına gereklilik doğmuştur.

İlk toplantıda nisabının sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18.01.2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte ve aynı gündemle yapılacak olup, mazereti bulunanların yerlerine toplantıya katılacak bir kat malikine yazılı vekâlet vermelerini önemle rica ederim.

Site Yönetim Kurulu Başkanı

Yakup ARSLAN

TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Yoklama
  2. Kurul toplantısını yönetmek üzere başkan seçimi
  3. Site Yönetim Kurulunca geçen döneme ilişkin olarak faaliyet raporununu sunulması
  4. Denetim kurulu raporunun değerlendirilmesi.
  5. Geçen dönemin sunuları üzerinde görüşmeler ve Site Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası hakkında oylama.
  6. Açılmış olan ve açılacak olan müdahalenin giderilmesi, kal ve ecrimisil davaları ve KMK, Yönetim Planına, mimari projeye aykırı ve dış görünüşü bozucu müdahale ve değişiklik üzere yetki verilmesi.
  7. Yeni Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi.
  8. Yeni Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
  9. Site Yönetim Planı değişikliğini görüşmek üzere toplantı gününün belirlenmesi.
  10. Dilek ve temenniler sunulmak üzere
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?